Tommy Wiren 29.08.2009, eläinkouluttaja, koulutusneuvoja

Naksutinkoulutuksen perusteet

-          10-15 vuotta sitten ensimmäinen aalto, nyt toinen aalto

-          suomenkielisiä kirjoja saatavilla, kursseja tarjolla paljon

-          huonoa koulutusta paljon, monet luovuttavat metodin sen takia

-          Tärkein asia tänään: rakastamme koiriamme ja jos ne eivät toimi odotustemme mukaan, loukkaannumme. Huom! Älä koskaan ota koiran käytöstä henkilökohtaisesti. Koirat ovat koiria.

Aloittelija: Sinusta tulee parempi kouluttaja, jos harjoittelet perusteita
Kokenut kouluttaja: Sinusta tulee parempi kouluttaja, jos harjoittelet perusteita
Ammattikouluttaja: Sinusta tulee parempi kouluttaja, jos harjoittelet perusteita
Koulutusnörtti: Sinusta tulee parempi kouluttaja, jos harjoittelet perusteita
Kilpailija: Sinusta tulee parempi kouluttaja, jos harjoittelet perusteita

Naksutinkoulutuksessa tärkeintä ei ole palkkio, vaan ideologia. Täsmällinen käytöksen muutoksen merkkaaminen.

Naksutinkoulutuksen perusperiaatteet:
Halutun käytöksen täsmällinen merkitseminen
Ohjaamisen ja houkuttelun välttäminen, alusta asti eläimen itsensä tarjoaman käytöksen hyödyntämistä
Positiivisen vahvisteen ja negatiivisen rankaisun käyttäminen

Klassinen ehdollistuminen
Ehdollinen refleksi
Ärsyke+reaktio=”opittu refleksi”
Ärsyke = helppo muuttaa
Reaktio = vaikea muuttaa

Refleksinomaisesta käytöksestä on vaikea opettaa pois.

Kun eläintä ehdollistetaan, sitä tulisi tehdä niin kauan, että ehdollistettu refleksi saadaan aikaan. Esimerkki, pallohullu koira. Miten saadaan ehdollistettua pois? Joitain asioita on helppo saada aikaan, mutta erittäin vaikea ehdollistaa pois. Ärsykettä on helppo muuttaa (koira lähtee esim. kepin perään), mutta rektio on vaikea poistaa.

Koira osaa yhdistää kaikenlaiset naksut naksuiksi (ärsyke)

Opitun käytöksen muuttaminen on helpompaa, refleksin.

Toiminnan seuraukset ehdollistuvat klassisesti
Kaksi erillistä asiaa yhdistyvät koiran mielessä
Pelko on aina klassista ehdollistumista
Käytöksen yhteydessä esiintyvät käskyt, vihjeet, ympäristö yms.

Operantti ehdollistuminen
Reaktio -> seuraus
Jokin reaktio lisääntyy -> tuottavaa (vahviste)
Jokin reaktio vähenee -> tuottamatonta (rankaisu)

Synnynnäistä käytöstä voi kaivaa esiin ja vahvistaa
”Ei synnynnäistä käytöstä” joutuu kouluttamaan

Eläin, saadakseen palkan, on valmis tekemään työtä sen eteen.
Jos palkka on yhdentekevä, ne eivät tee mitään.
Meidän mielipiteemme voivat erota koiran mielipiteestä. Esim. Keittiössä koira syö näkkileipää, miksi näkkileipä ei kelpaa koirapuistossa? Eläintä pitäisi tarkkailla ennakkoluulottomasti.

Vahviste (reinforcement)
Eläin määrittelee
Lisää toimintaa
Mikä tahansa mitä eläin tavoittelee

 

Suosittelen ruoan käyttöä palkitsemisessa: yksinkertaisinta ja helpointa
On myös muita tapoja palkata koiraa (patukka, ym) -> kiihdyttää niin, että keskittyminen voi kärsiä

Kaikkea voi kokeilla

Käskysana = naksautus
= hyvin ehdollistettu

 

Rankaisu (Punishment)
Eläin määrittelee

Vähentää toimintaa

Ei opeta oikeaa tapaa

Ajoitus ja voimakkuus kriittisiä

 

Lentokentällä kertokaa taksille kaikki osoitteet mihin ette halua mennä (=rankaisu)
Älkää kertoko mitään, mutta vääntäkää korvasta, jos ajaa väärään suuntaan (=rankaisu), irrota, jos menee oikeaan suuntaan, mutta älä kerro mihin mennään…

 

Rankaisu voi lopettaa kaiken käytöksen, myös halutun käytöksen

Koirat sietävät melko paljon, samoin hevoset

 

Rankaisu voi olla myös se, ettei saa palkintoa

 

Operantti ehdollistaminen
Positiivinen vahviste (R+)
Negatiivinen rankaisu (P-)
Positiivinen rankaisu (P+)
Negatiivinen vahviste (R-)
Käyttäytymisanalyysi

 

Positiivinen vahvistaminen (Reinforcement +)
Jotain lisätään ympäristöön, jonka johdosta käytös lisääntyy

Eläin määrittelee, mikä sille toimii vahvisteena
Kouluttajan tulee havainnoida, lisääntyykö käytös

 

Negatiivinen rankaisu (Punishment -)

Vahviste tai sen mahdollisuus vähennetään eläimen ympäristöstä

Eläin määrittelee, mikä sille toimii rankaisuna
Kouluttajan tulee havainnoida, väheneekö käytös

 

Esim. koira autossa, kun koira istuu ovi aukeaa, kun se yrittää ulos ilman kutsua ovi kiinni (rankaisu).

 

Vie bussillinen ekaluokkalaisia Lintsille ja laita matematiikan kirjat käteen, pyydä keskittymistä…

Koiran on ensin rauhoituttava ennen kuin se voi oppia. Muuten se tajuaa vain synnynnäiset ärsykkeet, hajut ym.

 

Naksutin on kouluttajan kirurgin veitsi. Opettele sen käyttö, ennen kuin aloitat.

 

Naksauta ja pudota ruoka = naksuttimeen ehdollistaminen

Max muutama minuutti kerrallaan

*ABC käyttäytymisanalyysi
Antencedent – aikaisemmin tapahtunut
Millä saadaan aikaan
Miten saadaan aikaan
*Behaviour – käyttäytyminen
Minkälainen käyttäytyminen
Minkälainen muutos
Lisääntynyt toiminta
Vähentynyt toiminta
*Consequenses – Seuraukset
Mitkä seuraukset
Jotain hyvää

Jotain huonoa
Yhdistelmä molemmista

 

Millaiset kylkiäiset haluat muutokseen mukaan?
Mieti aina seuraukset etukäteen
Esim. hyvä tottis mutta aggressiivinen

 

Vahvisteet ovat koiran toiminnan moottori

Tehokas vahviste
Tavoiteltu

Ansaittu

Arvostettu

Välitön

Vahvisteeseen tulee tehoa, jos se on ansaittu

 

Palkita ruoan avulla ei ole sama kuin ruokkiminen

Palkinto ei saa olla itsestään selvyys (pallomeri)

 

Itsestään selvät asiat eivät vahvista käytöstä

(Puhdas ilma muuttuu merkittäväksi, jos joku pitää päätä pinnan alla)

 

Primääri vahviste
ehdoton vahviste
Jotain mistä koira pitää ja mitä se tavoittelee

Sekundääri vahviste
Ehdollinen vahviste
Edeltää palkitsemistapahtumaa
Esim. kehuminen, käden liike, makupalapussin rapina, ovikello, naksuttimen ääni, taluttimen lukon kilinä, oven aukeaminen

 

Vahvisteen osa-alueet

 

1) Ajoitus (Timing)

Vahviste tulee antaa täsmälleen halutun käytöksen aikana
Aina saat sitä mitä vahvistat!
Tärkein taito kouluttajalle
Vaatii jatkuvaa harjoittelua
Yleisin koulutusvirhe

 

Ihmisten reaktiot ovat huomattavasti hitaampia kuin eläinten (oho…)

 

Yleisin koulutusvirhe: ohjaaja myöhässä tai erittäin myöhässä.

 

Emme halua vahvistaa halutun käytöksen jälkikäytöstä. Mihin vahvisteesi osui?

 

2) Vahvistetiheys (Rate)

Vahvista usein
Vähintään 12 vahvistetta minuutissa kun asia on uusi (= joka 5. sekunti)

Korkea vahvistetiheys vähentää häiriöihin reagoimasta

Matala vahvistetiheys lisää häiriöihin reagoimasta

 

3) Vahvistaminen on prosessi

Vahviste on kokonaisuus

Sitä ei voida jakaa pienemmiksi prosesseiksi

Voimakkuuden ja keston tietää vain eläin

 

Laboratorio ei ole kenttäolosuhteet

 

4) Kriteeri (Criteria)

Vahvista
Vain kriteerit täyttävä käytös

Vain yhtä kriteeriä kerrallaan

Vain halutunlaista käytöstä
Teitkö maalin? Kyllä vai ei?

Muuta kriteeriä kun kaksi peräkkäistä harjoitusta on onnistunut 80%

 

Ajoitus, vahvistetiheys, kriteeri

Noin 85% koulutuksessa ilmenevistä ongelmista johtuu yllä olevista seikoista

 

Usea koira samassa tilassa, ei haittaa, koira kyllä ymmärtää onko kyse siitä vai ei

 

 

 

Toiminnan aikaansaaminen

Houkuttelu (vältä, koira voi jäädä siitä riippuvaiseksi, siirry eteenpäin nopeasti)

Toiminnan poimiminen

Erotteleva vahvistaminen (shaping)

Kohteet

 

Koulutuksen rakenne (miten rakennat koulutuksen):

Tavoite

Tavoite pilkotaan osatavoitteiksi

Toiminnan aikaansaaminen
Alkuyleistys

Vihjeen liittäminen

Ärsykekontrolli

Yleistäminen

Siedättäminen

Määrä, kesto ja etäisyys

 

Naksutinta käytetään, kun opetetaan koiralle jotain, mitä se ei osaa

Kun meillä on käytös, voimme liittää siihen sanan

Kun koira osaa hyvin, palkitsemista voi harventaa = joka toinen liike aikaansaa palkan

 

Vihjeen liittäminen

Vihje liitetään, kun käytös on 80-90% tavoitteen mukainen

Käytöksen tulee olla riittävän hyvä

Käytöksen ei tarvitse olla sujuva

Riittävän hyvän käytöksen määrittelee ohjaaja (tai sääntökirja)

Fluenssi eli sujuva toiminta

ON TAI EI OLE

Erittäin hyvin toimiva käytös

Varma toiminta kaikissa testatuissa tilanteissa

Harvoin opetettu käyttäytyminen on fluenssissa toisin kuin synnynnäiset (=koira rähjää kaikille varmasti)

 

Eläimet eivät kyllästy toimintaan, joka on niille tuottavaa, mutta ne väsyvät

Kun keskittymiskyky on heikko, koiran tointa on riekkumista / räiskintää

 

Latenssi

Aika mikä kuluu vihjeen antamisesta reaktion alkamiseen

Osa kaikkea koulutusta

Liittyy kaikkiin käytöksiin

 

Miten saadaan nopea reagointi?

Ehdollinen palkitseminen, vain nopea suoritus palkitaan

 

Ärsykekontrolli (Stimulus control)

Koiran toiminta on ärsykekontrollissa kun:

Toiminta tapahtuu esitettäessä vihje

Toimintaa ei tapahdu, jos vihjettä ei esitetä

Toiminta ei tapahdu, kun esitetään aiemmin opittu vihje

Toimintaa ei tapahdu, kun esitetään tuntematon vihje

 

Yleistäminen

Toista harjoitusta ympäristöissä, joissa aiot pyytää käytöstä

Pihassa

Lenkillä

Kadulla

Metsässä

Jne

 

Mitä tekee avustajakoiralla, joka avustaa vain kouluttajaa harjoitushallissa?

 

Siedättäminen

Toista harjoitusta kaikkien niiden häiriötekijöiden läsnä ollessa, joita koiran tulee sietää

Ihmiset

Koirat

Liikkeet

Äänet

 

= koiralla on turvallinen olo, sitä ei pelota

=koira luottaa, se on varma

 

Ambulanssimiehet ovat onnettomuuspaikalla rauhallisempia kuin paikalla olevat muut ihmiset

=toimintakyky kaikissa tilanteissa -> ei tule paniikkia

=koulutettu käytös

 

Määrän lisääminen

Toimintaan lisätään

Etäisyyttä

Kestoa

Toisto määrää

Vahviste aikataulujen käyttö

 

Tee kouluttamisesta mahdollisimman yksinkertaista

 

Think plan do

 

Tärkeysjärjestys kouluttamisessa

1.       Kouluttajan oma toiminta, johdonmukaisuus

Miten suhtaudut tilanteisiin

Miten ennakoita tilanteita

 

2.       Tarkka palkitseminen

Mikä toimii palkkiona

Mistä asiasta palkitaan (reaktio / käytös)

Mihin palkitaan (palkkion suunta)

Kuinka monta kertaa (onko käytös vahva)

Toteutuuko vahvistetiheys

 

3.       Apuvälineiden käyttäminen

Mitä välineitä käytetään apuna? Kuonopanta, talutin, pilli, naksu, aita

Miten kyseistä välinettä tulisi käyttää? Opettele käyttö

Mikä tarkalleen ottaen on reaktio mihin apuvälinettä käytät

Kuinka suurta tarkkuutta vahvistaminen edellyttää

 

Kouluttamisessa huomioitavaa

LLuo onnistumisen edellytykset

Mieti tarkalleen mitä haluat

Suunnittele harjoitus etukäteen

Kun koulutat, keskity koiraan koko ajan

Pidä harjoitukset lyhyinä

 

Koskaan et saa sitä mitä haluat, vaan sitä mitä vahvistat

 

Jos koira ei tee mitä pyydät

Koira ei tunne vihjettä niin hyvin kuin luulet

Ympäristössä on jokin häiriötekijä, jonka aikana et ole harjoitellut

Koirasi teki virheen, ”guess whatmistakes happen

Käytöksen koulutus on vielä kesken

 

Jos et tiedä – kysy eläimeltä

Jos et tiedä, mikä toimii palkkiona, kysy eläimeltä

Jos et tiedä, mitä eläin osaa, kysy eläimeltä

Jos haluat mielipiteen ,kysy ihmiseltä

Jos haluat ristiriitaisen mielipiteen, kysy keskustelupalstalta

 

Eläimet eivät koskaan ole väärässä

Eläimet eivät ole eettisiä (en voi ottaa palkkaa, anna kun yritän ensin uudestaan)

 

Kouluttaminen on käyttäytymisen muokkaamista

Mekaaninen taito

 

Kouluttamisen tulee olla kannattavaa kaikille osapuolille

 

Luo onnistumisen edellytykset helpoilla harjoituksilla

 

Pidä hauskaa

Oletko sinä se kouluttaja, joka on raivosta punainen treenien jälkeen?

Vaaditko eläimeltä jotain, mitä se ei osaa?